TRỌN BỘ TƯỚI LAN CHO 200M VUÔNG

THÔNG TIN SẢN PHẨM:
MÁY BƠM LEPONO 750W = 1 CÁI
BÉC TƯỚI 5 HƯỚNG = 50 CÁI
BỘ HẸN GIỜ TỰ ĐỘNG = 1 BỘ.
PHỤ KIỆN KÈM THEO = 1 BỘ

HOTLINE: 0902504122