TRỌN BỘ TƯỚI LAN TỰ ĐỘNG 15 BÉC PHUN

THÔNG TIN TRỌN BỘ.
máy áp lực mini 12v = 1 cái.
ống 10mm chịu áp lực = 20m
vòi tưới lan = 15 cái
phụ kiện đi kèm = 1 bộ.
bộ hẹn giờ tự động = 1 bộ.

HOTLINE: 0902504122